Dr inż. Łukasz Sienkiewicz laureatem Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

 • Pracownik Katedry Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Laboratorium LINTE^2 dr inż. Łukasz Sienkiewicz został wyróżniony Nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych naukowców za rok 2016.

   

  Nagrodzona rozprawa doktorska laureata dotyczy wykorzystania zjawiska piezoelektryczności w przetwornikach elektromechanicznych przeznaczonych do innowacyjnych układów pomiarowych używanych w ocenie stanu skóry człowieka. Opracowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w badaniach medycznych i kosmetologicznych. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki: elektrotechniki, mechaniki, mechatroniki, fizyki technicznej, metrologii, materiałoznawstwa oraz metod komputerowych.

  Prace badawcze zostały zrealizowane we współpracy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z francuską uczelnią Institut National Polytechnique w Tuluzie (INPT), a także w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz projektu Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) realizowanego przez Politechnikę Gdańską.

  Opiekę naukową nad pracą doktorską dr. Sienkiewicza sprawowali promotorzy: prof. Mieczysław Ronkowski oraz prof. Jean-François Rouchon z INPT, a także promotorzy pomocniczy: dr inż. Grzegorz Kostro i dr inż. François Pigache.

  Obrona rozprawy odbyła się na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 7 czerwca 2016 r. Na wniosek recenzentów Rada Wydziału wyróżniła pracę dr inż. Sienkiewicza.

  Na zdjęciu (od lewej) dr inż. Łukasz Sienkiewicz i prof. Mieczysław Ronkowski.