Dr Magdalena Popowska członkiem Grupy Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Samorząd Województwa Pomorskiego w 2019 r. rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Jednym z podstawowych założeń w przygotowaniach regionalnych programów strategicznych jest włączanie w prace szerokiego grona partnerów, w tym reprezentantów przedsiębiorców oraz naukowców.

 

Dr Magdalena Popowska, adiunkt na Wydziale Zarządania i Ekonomii PG została zaproszona przez Mieczysława Struka,  marszałka województwa pomorskiego do udziału w pracach grupy eksperckiej w zakresie wzmacniania gospodarczej marki regionu. Tym samym weźmie ona udział w wymianie poglądów oraz doświadczeń z ekspertami i praktykami życia gospodarczego, dostarczając merytorycznego wsparcia na etapie konstruowania projektu programu.

„Jestem przekonany, że Pani wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do wypracowania wniosków i rekomendacji, które wpłyną na zapisy Regionalnego Programu Strategicznego GOSPODARKA 2030.” – pisze marszałek Mieczysław Struk.

Galeria zdjęć