Dr Magdalena Popowska laureatką nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji”

Dr Magdalena Popowska, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, została laureatką pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” w kategorii Management Star / Gwiazda Zarządzania 2018. Stanowi ona wyróżnienie dla osób wnoszących wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich objęli nagrodę swoimi patronatami.

 

– Bardzo cieszę się, że moja dotychczasowa praca została dostrzeżona i uhonorowana w ten sposób. Oczywiście nie byłoby tej nagrody, gdyby nie wizja moich przełożonych oraz oddanie moich współpracowników. To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, które w pewnym sensie podsumowuje dwadzieścia lat naszej pracy na rzecz umiędzynarodowienia Politechniki Gdańskiej. W moim odczuciu internacjonalizacja zarówno dydaktyki, jak i badań jest elementem naszej odpowiedzialności wobec studentów oraz wobec całego bliższego i dalszego otoczenia naszej uczelni – podkreśla dr Popowska.

Dr Magdalena Popowska niemal od początku swojej kariery zawodowej na Politechnice Gdańskiej zaangażowana była w zarządzanie międzynarodowymi projektami oraz w działania na rzecz umiędzynarodowienia PG. Od dwunastu lat nieprzerwanie jest koordynatorem programu Erasmus na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W latach 2008–2015 pełniła funkcję prodziekan ds. międzynarodowych, działając także w Komisji Senackiej ds. Umiędzynarodowienia PG. W latach 2012–2016 była jej wiceprzewodniczącą, a w 2016 r. objęła jej przewodnictwo.

Dr Popowska współtworzyła i współzarządzała projektem TEMPUS 09640-95, w ramach którego na WZiE powstało kilka studiów podyplomowych. W roku 2012 pozyskała środki w ramach projektu typu kurs intensywny (Leaders for Future, nr projektu ERA/2012/IP/W0036) na organizację szkoły letniej z udziałem studentów oraz kadry akademickiej z pięciu uczelni partnerskich Politechniki Gdańskiej (w tym Erasmus Rotterdam University oraz Uniwersytetu we Florencji). Dzięki działalności pani doktor udało się również zrealizować kilka innych projektów badawczo-dydaktycznych, a ostatnio pozyskać środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dwie akredytacje zagraniczne.

Nagrodę przyznała Kapituła w składzie: prof. Jan Szmidt (przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Politechniki Warszawskiej), Juliusz Szymczak-Gałkowski (dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Paweł Poszytek (dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), Łukasz Wojdyga (dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej), prof. Marek Tukiendorf (przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i rektor Politechniki Opolskiej), Tomasz Tokarski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP), Liliana Lato (przewodnicząca IROs Forum), dr Zygmunt Krasiński (dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”), Agata Lech (przewodnicząca Erasmus Student Network) i dr Bianka Siwińska (dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”).

fot. Joanna Oleszek