Dr Zawadzki z WFTiMS laureatem stypendium Fulbrighta

Badania eksperymentalne nad zderzeniami elektronów z atomami i cząsteczkami przyniosły doktorowi Mateuszowi Zawadzkiemu z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zwycięstwo w konkursie Fulbright Senior Award 2017-2018. Nagrodą jest dziewięciomiesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych na California State University.

 

Dr Zawadzki pracuje jako adiunkt w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Wyjazd do USA umożliwi mu zrealizowanie projektu konkursowego zatytułowanego „Experimental studies in low energy electron collisions from gaseous targets” („Badanie oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z gazami”). Wybór laboratorium miał ścisły związek z charakterem badań i możliwością kontynuacji tematyki badawczej prowadzonej na Politechnice Gdańskiej. California State University w Fullerton (CSUF) dysponuje bowiem trzema niezależnymi układami eksperymentalnymi, które służą do uzyskiwania informacji o strukturach atomowych i molekularnych wykorzystując zjawisko rozpraszania elektronów.

Fulbright Senior Award to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, umożliwiające realizację własnych projektów w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Zdobywcy stypendium mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Laureatką tegorocznego konkursu Fulbright Senior Award jest także dr hab. inż. Aleksandra Parteka z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, o której można przeczytać tutaj.