Dwa wydziały PG na podium Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki drugiego Rankingu Studiów Inżynierskich, oceniając wydziały prowadzące studia na 21 kierunkach. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy kierunki studiów prowadzone przez dwa wydziały naszej Alma Mater: Budownictwo oraz Geodezja i kartografia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jak również Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Uroczysta Gala Rankingu, podczas której dyplomy otrzymali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w ramach każdego z 21 ocenianych kierunków, odbyła się 17 kwietnia w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre w Warszawie. Na uroczystości obecni byli prof. Janusz Smulko, prorektor PG ds. nauki oraz prof. Krzysztof Wilde, dziekan WILiŚ i Małgorzata Piwowarska, kierownik dziekanatu WETI, którzy odebrali dyplomy dla swoich wydziałów.

– Przygotowanie atrakcyjnej oferty dla kandydatów na studia wiąże się z ciężką, ale bardzo satysfakcjonującą pracą. Tym bardziej cieszy fakt, kiedy ten wysiłek zostaje dostrzeżony i nagrodzony, zwłaszcza w zestawieniu tak prestiżowym jak to przygotowywane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Gratuluję dziekanom nagrodzonych wydziałów i wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu – podkreśla prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Zasady Rankingu opracowała Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, byłego ministra nauki oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej skład wchodzą eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu. Do oceny kierunków wykorzystano dwanaście wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów:

  • Prestiż (mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej);
  • Absolwenci na rynku pracy (mierzone poprzez badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
  • Potencjał akademicki (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz nadane stopnie naukowe);
  • Efektywność naukowa (publikacje, cytowania i Field-Weighted Citation Impact);
  • Potencjał dydaktyczny (jakość osób przyjętych na studia, dostępność wysokokwalifikowanych kadr dla studentów,  akredytacje);
  • Innowacyjność (patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia).

Szczegółowe wyniki rankingu znaleźć można na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.