Dyrektor Biblioteki PG członkiem IATUL Board of Directors

Na tegorocznej konferencji International Association of University Libraries (IATUL), która odbyła się w Bolzano (Włochy), dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dr Anna Wałek, została powołana na członka IATUL Board of Directors. Będzie reprezentowała Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

 

International Association of University Libraries to istniejące od 1955 r. międzynarodowe, pozarządowe stowarzyszenie zrzeszające biblioteki uczelniane. Aktualnie do IATUL należy 242 członków – instytucji ze wszystkich kontynentów. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspomaganie efektywnej współpracy należących do niego bibliotek poprzez wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych. IATUL organizuje coroczne konferencje, warsztaty i projekty rozwojowe, wspiera rozwój standardów bibliotecznych, publikuje rekomendacje dla instytucji prawodawczych, organizuje kursy dokształcające, a także informuje członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem IATUL od marca 2017 r.

Podczas konferencji IATUL, która w dniach 18–22 czerwca odbyła się w Bolzano, miało miejsce posiedzenie IATUL Board of Directors (Rady Dyrektorów IATUL). Jest to ciało nadzorujące działalność stowarzyszenia, wyznaczające kierunki działań rozwojowych, jak również opiniodawcze dla instytucji i organów zewnętrznych, m.in. Komisji Europejskiej. Zadaniem Rady jest przede wszystkim działanie na rzecz stowarzyszenia i jego członków poprzez inicjowanie i nadzorowanie różnego rodzaju innowacyjnych inicjatyw i projektów.

Na posiedzeniu Rady dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek została powołana na członka IATUL Board of Directors. Podstawą nominacji był jej dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych. Okres powołania obejmuje trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r.