Dyrektor Biblioteki PG w Radzie SPARC Europe

Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej znalazła się w gronie nowo powołanych członków Rady SPARC Europe (Scholary Publishing and Academic Resources Coalition Europe), międzynarodowej organizacji non-profit działającej na rzecz Open Access na terenie krajów europejskich.

 

Dziewięcioosobowa Rada (Board of Directors), wybierana spośród międzynarodowego grona ekspertów, jest odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne organizacją i wytyczanie kierunków jej działalności.

– Moim głównym celem, jako członka Rady SPARC Europe jest upowszechnianie wiedzy o otwartej nauce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla dr Anna Wałek. – Chciałabym również szerzyć wiedzę o działaniach i misji organizacji w bibliotekach i instytucjach naukowych w Polsce i regionie. Liczę również na to, że Biblioteka PG będzie miała możliwość udziału w różnego typu przedsięwzięciach i projektach SPARC Europe.

Kadencja dr Anny Wałek w Radzie SPARC Europe rozpoczęła się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy lata.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem tej organizacji od listopada 2017 r., jako jedna z dwóch polskich instytucji.

SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz najważniejszymi instytucjami, które mają wpływ na kształt polityki otwartego dostępu do publikacji, wyników badań naukowych i danych badawczych. Organizacja angażuje się w różne aspekty otwartości nauki, a także reprezentuje interesy europejskich instytucji badawczych i naukowych. W gronie członków SPARC Europe jest ponad 100 instytucji z 23 krajów Europy.

Prezydent SPARC Europe Vanessa Proudman była gościem Pomorskiej Konferencji Open Science, zorganizowanej przez Bibliotekę PG we współpracy z Centrum Usług Informatycznych w ramach X międzynarodowego Tygodnia Open Access w październiku 2017 r.