Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku

Działalność i programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), mobilność naukowców, międzynarodowa wymiana studentów i doktorantów, bilateralna współpraca i partnerstwo akademickie to główne tematy Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w Gdańsku, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim. Organizatorami są trzy pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Dzień z NAWA odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Wydziale Biologii UG (Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 59).

Otwarcie spotkania z udziałem przedstawicieli NAWA, władz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpocznie się o godz. 11.00. Sesje i prezentacje – w godzinach 11.30–14.45.

W godz. 12.10–12.30 zapraszamy na briefing prasowy, który odbędzie się w holu Wydziału Biologii, z udziałem przedstawicieli NAWA, władz Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za granicą to jedno z głównych wyzwań przed którymi stoją dziś polskie uczelnie. Odpowiedzią na te potrzeby było powołanie Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej, która rozpoczęła działalność 1 października 2017 roku. Główne cele NAWA to wspieranie doskonałości naukowej, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz promocja języka polskiego i kultury za granicą.

Dla uczestników Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim przygotowano prezentacje i spotkania na temat działalności i programów NAWA, mobilności naukowców, międzynarodowej wymiany studentów i doktorantów, programów stypendialnych, uznawalności wykształcenia, współpracy międzynarodowej, akademickiego partnerstwa bilateralnego oraz programów promujących akademicką wymianę studentów i naukowców.

W Dniu z NAWA na UG udział wezmą naukowcy i studenci zainteresowani wymianą zagraniczną i programami mobilności, przedstawiciele uczelni zajmujących się zagadnieniami internacjonalizacji, działaniami promocyjnymi, rekrutacyjnymi oraz obsługą międzynarodowych projektów.

Program i rejestracja uczestników dostępne są tutaj.

Informacje o NAWA można znaleźć tutaj.

Uczelnie organizujące Dzień z NAWA: