E-system kolejkowy już działa!

Na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki uruchomiony został zintegrowany z ogólnouczelnianym systemem Moja PG, system kolejkowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Wkrótce identyczny zostanie wprowadzony także na Wydziale Mechanicznym.

 

Projekt, w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, realizował zespół studentów WETI i WM. Studenci byli zaangażowani w jego realizację zarówno w zakresie projektowania, jak i od strony technicznej oraz biznesowej. Pracowali w kilkuosobowych zespołach: informatycznym, elektronicznym i mechanicznym.

– W ramach budżetu obywatelskiego wpłynęły dwa wnioski dotyczące systemu kolejkowego. Oba zostały zaakceptowane i przyznano po 30 tys. zł na ich realizację. Studenci z obu wydziałów połączyli siły i zamiast kupować gotowy produkt postanowili stworzyć system dedykowany, wykorzystujący funkcjonującą już Elektroniczną Legitymację Studencką oraz ogólnouczelniany system informatyczny zarządzany przez Centrum Usług Informatycznych – mówi dr inż. Krzysztof Nowicki, doc. PG z Katedry Teleinformatyki na WETI.

Prace nad systemem prowadzono przez rok na WETI i WM w ramach projektów grupowych na studiach II stopnia. Studenci opracowali m.in. terminale dla pracowników dziekanatu, aplikację internetową służącą do administracji systemu, prototyp interfejsów użytkownika, oraz szczegółową ponad 90-stronicową specyfikację wymagań systemowych. Zakupiony został sprzęt, m.in. drukarka biletowa i czytnik RFID. Przeprowadzono też ankiety preferencji wśród studentów.

Jak działa system kolejkowy? W holu przy dziekanacie na WETI stanęło urządzenie 

przypominające wyglądem biletomaty znane z innych instytucji. Student loguje się za pomocą karty studenckiej. Następnie wybiera właściwą kolejkę, np. „elektronika i telekomunikacja” i odbiera wydrukowany numerek. Stanowiska w dziekanacie wyposażone są w tablety ze specjalną aplikacją. Przygotowana jest również aplikacja mobilna, która pozwala na zdalne zarezerwowanie miejsca w kolejce. W późniejszym terminie przewidywane są jej kolejne rozszerzenia, w tym rejestracja na konkretny dzień i godzinę, czy możliwość anulowania wizyty.

– Głównym celem systemu było zmniejszenie nadmiernej liczby studentów przebywających w kolejce pod drzwiami do dziekanatu lub WKS. Duży wyświetlacz z numerkami oraz (niedługo zostanie wydana) aplikacja mobilna pozwolą na odejście od drzwi i odczekanie na swoją kolej na przykład… na wykładzie –  mówi Robert Jankowski, student drugiego semestru na studiach II stopnia na WETI, pełniący rolę kierownika grupy projektowej WETI. – Integracja systemu kolejkowego z systemem MojaPG pozwala na pobranie informacji o osobie w kolejce (imię, nazwisko, numer indeksu), co następnie jest wyświetlane na terminalach dla pracowników dziekanatu, pozwalając im na przygotowanie odpowiednich dokumentów studenta, który za chwilę wejdzie do dziekanatu.

Nad systemem pracowali studenci realizujący projekty grupowe z WETI: Robert Jankowski, Szymon Kłos, Adrian Gołda, Karolina Stencel, Jakub Trzebiatowski, Krystian Bojeczko oraz  WM: Karolina Jaedtke, Filip Sieja, Bartosz Szóstakowski, Artur Tarnowski. Wspomagali ich: Dawid Sosnowski (WM), Magdalena Krajewska (WETI – pierwszy stopień studiów, WKS), Jakub Makowski (WETI - pierwszy stopień studiów, WKS), Łukasz Kłos (pierwszy stopień studiów).

Opiekunami studentów są: dr inż. Stanisław Raczyński (część IT), doc. Krzysztof Nowicki (część mechaniczna i koordynacja całości).

Instalacje elektryczne przeprowadziła administracja WETI.

Galeria zdjęć