e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

  • IV Konferencja pod hasłem e-Technologie w Kształceniu Inżynierów eTEE 2017 odbywa się na Politechnice Gdańskiej (27–28 kwietnia). Jej celem jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

     

    Tematyka konferencji jest szeroka. Obejmuje: teorie uczenia się oraz podejścia edukacyjne do e-nauczania, modele i strategie pedagogiczne w e-nauczaniu, zagadnienia związane z MOOC, taktyki e-nauczania, etc. Całe bloki wystąpień oraz warsztatów poświęcone są m.in. wdrażaniu e-technologii, e-nauczaniu przedmiotów ścisłych i języków obcych dla studentów kierunków inżynierskich czy też czynnikom miękkim w e-nauczaniu.Szczegółowy program konferencji znajduje się pod adresem: http://pg.edu.pl/etee2017/program.

    Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik oraz rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.

    Konferencja eTEE powstała trzy lata temu z inicjatywy naszej uczelni. Od 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy PG i AGH konferencja odbywa się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. Z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. W tegorocznych obradach udział weźmie ponad 150 osób.