Efektowna instalacja

Nietypową instalację można oglądać w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej do piątku 6 czerwca. Architekci zbudowali strukturę z 28 sześciokątnych paneli. Praca powstawała przez 8 tygodni w ramach warsztatów z projektowania parametrycznego.

 

Panele zostały wycięte z 10 płyt sklejki o wymiarach 2500 na 1250 mm. Panele połączono ze sobą przy użyciu 180 zawiasów budowlanych oraz 1440 nakrętek i śrub.

Warsztaty „Architektura parametryczna” odbyły się w tym roku po raz trzeci. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie dowolnej formy przestrzennej. Młodzi architekci skupili się przede wszystkim na tym, aby konstrukcja cechowała się sporą kubaturą przy możliwie niewielkim zużyciu materiału. Ich instalacja pokazuje możliwości, jakie dają: projektowanie parametryczne oraz metody automatycznej fabrykacji, frezowanie CNC. Podobne struktury byłyby trudne do wykonania z wykorzystaniem tradycyjnych technik projektowych.

– Udało się nam pokazać, że skomplikowane geometrycznie projekty są możliwe nie tylko w strefie marzeń i wizualizacji – mówi inż. arch. Kacper Radziszewski, student architektury i urbanistyki oraz jeden z organizatorów warsztatów. – Oczywiście są to bardzo orgniczne kształty, bo tak właśnie działa natura, która w najlepszy możliwy sposób stara się dopasować do otoczenia.

Jak podkreślają uczestnicy warsztatów w projektowaniu parametrycznym wymagany jest komputer i to nie tylko do tworzenia rysunku. Komputerowo kreuje się również algorytm (tak jak informatycy tworzą programy) o zadanych parametrach. Jeżeli potrzebujemy np. zmienić wymiar budynku w algorytmie zmienia się odpowiednie wartości, wówczas cały projekt dostosowuje się do nich. Zatem raz napisany skrypt można wielokrotnie wykorzystać. Wystarczy zadać nowe parametry i obserwować wynik.

– W przypadku naszej struktury napisaliśmy algorytm, który zawierał ogólną geometrię, później dzielił ją na panele, następnie tworzył wzory na niej, a na samym końcu rozkładał elementy na arkusze sklejki oraz je opisywał. Każdy panel ma swój symbol. Automatycznie generowane były też otwory do wycięcia – opowiada Kacper Radziszewski.

Warto zwrócić uwagę także na panele, z których studenci zbudowali „rzeźbę”. Mają one kształt sześciokątny. Algorytm opracowany przez studentów generował panele w taki sposób żeby były płaskie (możliwe do wycięcia ze sklejki). Dzięki temu młodzi architekci mogli na bieżąco obserwować, jaki wpływ na wygląd ich struktury ma zmiana paneli wymagających gięcia na płaskie.

Bardzo ważny jest również fakt, iż studenci mieli okazję uczestniczyć w procesie zwanym file to factory. Co to oznacza?

– Jesteśmy architektami zdolnymi nie tylko do wymyślania karkołomnych kształtów, ale możemy także samodzielnie przygotować odpowiednie pliki do fabrykacji – wyjaśnia Radziszewski.

 

* Warsztaty badawcze „Architektura parametryczna” 

Organizatorzy: mgr inż. arch. Jan Cudzik, mgr inż. arch. Kalina Juchnevič, mgr inż. arch. Robert Juchnevič (doktoranci na Wydziale Architektury), inż. arch. Kacper Radziszewski (student architektury i urbanistyki) oraz dr inż. arch. Małgorzata Zboińska (naukowiec z Wydziału Architektury, Chalmers University of Technology)

Uczestnicy: Mikołaj Bazaczek, Jakub Charkiewicz, Ada Cholewińska, Agnieszka Chromiec, Artur Dubis, Hubert Gajda, Aleksandra Gordowy, Emilia Kallas, Monika Kozioł, Michał Kozłowski, Katarzyna Krefta, Monika Reut, Joanna Orłowska, Marlena Ratajska, Marta Rusin, Anna Stolp, Aleksandra Suwińska, Adam Wasilczyk, Agata Wippich, Amelia Zawora.

Cele badawcze warsztatów:

  • Analiza nietradycyjnych sposobów zapisu myśli architektonicznej.

  • Analiza zautomatyzowanych sposobów tworzenia dokumentacji wykonawczej.

  • Analiza możliwości optymalizacji kształtu struktury w celu minimalizacji kosztów fabrykacji.

  • Badanie przebiegu procesu projektowania metodą "file-to-factory", wraz z oceną jego mocnych i słabych stron.

  • Ocena efektów procesu projektowania z udziałem narzędzi do modelowania parametrycznego, komputerowej analizy konstrukcyjnej oraz symulacji planaryzacji i dynamicznej relaksacji.

 

Galeria zdjęć