EIT Health Innovation Days. Konkurs na innowację medyczną

EIT Health Innovation Days to cykliczne wydarzenie, organizowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w 14 regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w całej Europie. W Polsce taką funkcję pełni Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii. Tegoroczna edycja wydarzenia, nad którą patronat honorowy objął prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, odbędzie się w dniach 28-29 października w Atheneum Gedanense Novum na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W konkursie na najciekawszą innowację medyczną mogą wziąć udział studenci, absolwenci i doktoranci ze wszystkich trójmiejskich uczelni.

 

Inicjatywa Innovation Days angażuje zarówno środowisko akademickie z wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i doktorantów, jak i sferę biznesu (start-upy, firmy, trenerów przedsiębiorczości i socjotechnik). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego; prof. dr hab. Marcina Gruchałę, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. Jerzego Piotra Gwizdały, rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Idea przedsięwzięcia opiera się na selekcji 10 interdyscyplinarnych zespołów (3-4 osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi: studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które wezmą udział w konkursie o tematyce z ang. ‘BringingCare Home’. Podczas dwóch bloków warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ‘Design thinking’- procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz ‘Pitching’ – zwięzłej formy audio-wizualnej prezentacji pomysłu. Grupy będą miały okazje zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury.

Członkowie jury jako przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin (profesorowie trójmiejskich uczelni, psychologowie, trenerzy przedsiębiorczości, biznesmeni) wybiorą trzy zwycięskie zespoły. Laureaci pierwszej nagrody wezmą również udział w Winners event, organizowanym przez Imperial College i będą mieli szansę powalczyć o nagrodę główną w gronie zwycięzców z pozostałych 14 regionalnych ośrodków (RIS).

W konkursie mogą wziąć udział studenci, absolwenci i doktoranci kierunków medycznych, biotechnologicznych, społecznych, informatycznych oraz związanych z zarządzaniem z wszystkich trójmiejskich uczelni

Formularz rejestracji: innovationdays.mug.edu.pl