Eliminacje do prestiżowego Konkursu Czerwonej Róży 2018

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, wspólnie ze szkołami wyższymi, prowadzi eliminacje do konkursu w dwóch kategoriach: „najlepszy student” i „najlepsze koło naukowe” uczelni województwa pomorskiego. Najlepszy student otrzyma w nagrodę samochód osobowy, a najlepsze koło naukowe – 12 tys. zł.

 

Laureatami, przyznawanej od 55 lat, prestiżowej statuetki Czerwonej Róży zostają wybitni i najbardziej wyróżniający się studenci z publicznych i niepublicznych szkół wyższych województwa pomorskiego, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydatów do nagrody (studenta studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i koło naukowe) zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. W konkursie liczy się nie tylko wysoka średnia ocen, ale także działalność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w sporcie lub artystyczne (w okresie studiów wyższych lub ostatnich trzech lat).

Na etapie uczelnianym, wnioski kandydatów z wydziałów PG (studenci i koła naukowe) powinny zostać zaakceptowane przez prodziekana ds. kształcenia właściwego wydziału i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, koordynatora akcji z ramienia rektora Politechniki Gdańskiej (pokój 114a w Budynku Hydro; tel.: 58 347 22 20, e-mail: zkur@pg.edu.pl), w terminie do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

30 kwietnia 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się publiczna, obowiązkowa, samodzielna prezentacja nominowanych kandydatów z wydziałów PG w kategorii „najlepszy student” i „najlepsze koło naukowe” (6 minut na każdą prezentację) oraz wybór kandydatów z PG do drugiego - głównego etapu konkursu.

Gala konkursu, podczas której laureatom zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 27 maja 2018 r. na Politechnice Gdańskiej, która jest gospodarzem 44. edycji konkursu.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu Czerwonej Róży i formularze zgłoszeniowe są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Czerwonej Róży (Gdańsk, ul. Traugutta 111) i na stronie internetowej Stowarzyszenia Czerwonej Róży  w zakładce Konkurs.

W 2017 roku nagrodę Czerwonej Róży – samochód, otrzymał Mariusz Smentoch z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.