Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów rozpoczyna ewaluację Politechniki Gdańskiej

Pięcioro przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), międzynarodowej organizacji, której zadaniem jest ujednolicanie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego, rozpoczęło ocenę Politechniki Gdańskiej pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią. Podczas swojej wizyty spotkali się oni z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem PG.

 

Poddanie się ewaluacji prowadzonej przez European University Association jest dobrowolne, a jej wyniki przedstawiane są w formie rekomendacji dla ocenianego uniwersytetu i wskazówek, które z analizowanych aspektów jego działalności można poprawić. Delegaci tej organizacji pytali przede wszystkim o zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego, jakie wiązać się będą z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki oraz to, w jaki sposób Politechnika Gdańska zamierza się do nich przygotować. Interesowały ich także kwestie związane z oceną działalności naukowej jednostek, dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” w ramach programu POWER i funduszem stypendialnym dla studentów z wybranych państw.

– Wyraźnie widać, że internacjonalizacja jest dla Politechniki Gdańskiej jednym z priorytetów. Doceniamy fakt, że uczelnia stawia sobie ambitne cele, z obecnością w pierwszej setce listy szanghajskiej włącznie – podkreśla prof. Sokratis Katsikas, przewodniczący delegacji.

W skład delegacji EUA weszli prof. Sokratis Katsikas (Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii), prof. Janis Vetra (Uniwersytet Stradinsa w Rydze), prof. Marisol Morales Ladron (Universidad de Alcala, Hiszpania), Lewis Purser (Irish Universities Association) oraz Silke Kern (Graz University, Austria) (na zdjęciu).

W trakcie swojej wizyty przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów spotkali się także z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i zwiedzili kampus PG. Delegaci po raz drugi przyjadą na Politechnikę Gdańską w maju, a wyników przygotowywanej przez nich oceny możemy się spodziewać latem tego roku.