Grant dla naukowca z PG w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej

Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG otrzyma dofinansowanie na realizację projektu badawczego Power2hCarbon „Materiały do bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na węglowodory” (Materials for Direct Power-to-Hydrocarbon Conversion”). Grant został przyznany w V konkursie w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajwanie.

 

Projekt Power2hCarbon „Materiały do bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na węglowodory” autorstwa dr hab. inż. Piotra Jasińskiego, prof. nadzw. PG z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych działającym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki znalazł się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach ścieżki 1 – energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies).

– Elektroliza wody, a zwłaszcza ko-elektroliza wody i dwutlenku węgla, jest bardzo obiecującą technologią w wypadku przechowywania energii w formie wodoru lub gazu syntezowego ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Jest to tzw. koncepcja power-to-gas, która pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając źródła energii. Jednakże, wodór i gaz syntezowy, ze względu na swoją formę gazową, nie są łatwe do przechowywania i stosowania na obecnym etapie rozwoju gospodarki wodorowej. Dlatego produkcja ciekłych węglowodorów z gazu syntezowego i wodoru w oddzielnym systemie, stosując proces Fischera-Tropscha, jest obecnie rozwijana na świecie. Takie systemy są drogie i opłacalne w dużej skali, stąd produkcja metanu lub innych węglowodorów przy użyciu tlenkowego elektrolizera w procesie ko-elektrolizy jest obiecującym rozwiązaniem. Celem projektu Power2hCarbon jest zbadanie katalizatorów, które promują reakcję metanowania w bezpośredniej ko-elektrolizie wody i dwutlenku węgla – mówi prof. PG Piotr Jasiński. – Dotychczas w literaturze nie odnotowano powstawania w tym procesie innych węglowodorów niż metan. W związku z tym, uzyskanie w wyniku ko-elektrolizy w strumieniu paliwa innego węglowodoru byłoby przełomem (np. etanu).

Politechnika Gdańska na realizację projektu uzyskała 377 856 zł.

Projekt realizowany będzie wspólnie z National Taipei University od Technology. Kierownikiem projektu po stronie tajwańskiej jest prof. Sea-Fue Wang.