Historycy i uczestnicy wydarzeń marca 68 obradowali na Politechnice Gdańskiej

Marzec 1968 roku to miesiąc niezwykle ważny nie tylko dla polskiej historii, ale też dla ludzi, którzy poprzez wydarzenia z tamtego okresu symbolicznie weszli w dorosłość – powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz podczas otwarcia konferencji naukowej „Marzec 1968 w Gdańsku”, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej 12 marca br. Jej celem było przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede wszystkim młodzieży akademickiej tego, co działo się na uczelni i w mieście dokładnie 50 lat temu.

 

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 200 osób, składała się z dwóch części: wystąpień zaproszonych historyków, którzy przedstawili wyniki najnowszych badań nad marcem 1968 roku w Gdańsku oraz panelu z udziałem uczestników tamtych wydarzeń. Po powitaniu gości przez prof. Edmunda Wittbrodta głos zabrał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, przedstawiając zarys sytuacji sprzed 50 lat.

– Studenci Politechniki Gdańskiej oraz innych uczelni Wybrzeża zorganizowali 12 marca 1968 roku wiec solidarności ze studentami z Warszawy, których zgromadzenie zostało cztery dni wcześniej rozpędzone przez oddziały milicji obywatelskiej i tzw. aktyw robotniczy. Na tym wiecu pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stanisław Kociołek usiłował wyjaśnić przyczyny protestów, został jednak wygwizdany i musiał opuścić zgromadzenie, nad którym władzę przejęli studenci – mówił rektor.

Prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego zaznaczył, że po marcowych wydarzeniach Polskę opuściły setki studentów i pracowników naukowych, a pamięć o nich jest obowiązkiem środowiska akademickiego. Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała w liście skierowanym do uczestników konferencji nazwał marzec 1968 roku ważnym elementem łańcucha wydarzeń, które doprowadził do zmiany systemu politycznego w Polsce w 1989 roku. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

– Marzec 1968 r. to dla miasta wolności i „Solidarności” bardzo ważna data i istotny etap na drodze budowania świadomości obywatelskiej w Gdańsku – powiedział prezydent Adamowicz.

Prof. Wittbrodt przypomniał, że wydarzenia marca 68 to jedne z wielu doniosłych momentów polskiej historii, w których uczestniczyli studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej. Protestowali oni w latach czterdziestych, pięćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Z okazji XXX-lecia powołania NSZZ „Solidarność” na PG, w 2010 roku ustanowiony został medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej w latach 1945-1989”, przyznawany za postawę i działania, które doprowadziły do uzyskania przez Polskę suwerenności. Otrzymali je wcześniej m.in. Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz i Tadeusz Bień. Zasłużeni uczestnicy wydarzeń marcowych także zostali odznaczeni tymi medalami.

Galeria zdjęć