I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG. „Nowoczesny Kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością”

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej ogłasza nabór na pierwszy konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „Nowoczesny kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością”. Celem konkursu jest opracowanie twórczej koncepcji przestrzennej wraz z dokumentacją dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki. Wartość pierwszego Grantu Rektora PG to 20 tys. zł.

 

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów PG. Kwalifikacja następuje na podstawie wniosków zgłoszeniowych oraz oceny wstępnych koncepcji architektonicznych wypracowanych przez studentów w ramach zajęć z przedmiotu Projekt obieralny: Adaptacje. Kreatywne przestrzenie nauki i ekspozycji realizowanego (zdalnie) na Wydziale Architektury PG w terminie 30.03 – 06.04.2020. Do udziału/współpracy zachęca się także studentów innych wydziałów PG.

Studenci innych wydziałów PG proszeni są o kontakt pod adresem: granty@pg.edu.pl do 29 marca 2020 r. Natomiast chętni z Wydziału Architektury proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://pg.edu.pl/granty/dokumenty i przesłanie go, wraz z projektem wstępnej koncepcji w formułowaniu, której uczestniczyli (pdf lub jpg) na adres granty@pg.edu.pl do 7 kwietnia 2020 r.

Zadaniem uczestników Grantu Rektora będzie opracowanie w dniach 8-27 kwietnia 2020 r. twórczych koncepcji rozwiązań przestrzennych wraz z dokumentacją dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki. Zaproponowana aranżacja powinna wykorzystywać zagłębione kanały (możliwe jest wprowadzenie wody lub nawiązania do przepływającej wody oraz gra światłem). Realizacja opracowanego rozwiązania nie powinna przekraczać kwoty 150 000 PLN brutto – do koncepcji należy dołączyć wstępny kosztorys realizacji.

Do udziału w Grancie Rektora PG zostanie zakwalifikowanych około 15 uczestników, którzy będą pracowali w kilkuosobowych zespołach. Wraz ze studentami będą pracowali doktoranci i pracownicy Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku.

Najwyżej ocenione koncepcje zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi. Przewiduje się, że najlepsza propozycja projektowa/propozycje projektowe wybrana/wybrane w procedurze konkursowej zostaną wytypowane do realizacji.

Więcej informacji o korzyściach z udziału w Grancie Rektora oraz szczegółowych informacji o pierwszym konkursie można znaleźć [tutaj].

Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zgłoszenia, spotkania oraz konsultacje będą udzielane w formie webinarium na platformie eNauczanie oraz drogą mailową i telefoniczną. Uczestnicy zostaną poinformowani o trybie pracy po ogłoszeniu składu zespołów.

Wszystkie informacje o Granatach Rektora PG są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/granty/.

Regulamin przyznawania Grantów Rektora PG dostępny jest [tutaj].

Wszelkie pytania dotyczące Grantów Rektora należy kierować na adres: granty@pg.edu.pl lub pod nr tel. 58 347 65 82, Monika Wieczerzak – Dział Projektów od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Załączone pliki