Przesunięty termin składnia wniosków o dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy informuje, że w związku z epidemią, przesunięty zostanie termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku („wczasy pod gruszą”).
 
Komunikat dotyczący dofinasowania w którym zostanie podany dokładny termin oraz sposób składania wniosków  zostanie wysłany do pracowników drogą mailową ok. 20 kwietnia. 
Emeryci i renciści PG w tym roku nie składają wniosków. Dofinasowanie do wypoczynku zostanie im przyznane na podstawie wniosków złożonych w 2019 roku.