Pięciu naukowców Politechniki Gdańskiej w prezydiach komitetów naukowych PAN w kadencji 2020–2023

Wraz z końcem marca zakończyły się wybory władz poszczególnych Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Pięciu naukowców z naszej uczelni znalazło się w nowowybranych prezydiach komitetów.

 

Prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa została przewodniczącą Komitetu Akustyki, natomiast prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka z WOiO, członek korespondent PAN, został wybrany honorowym przewodniczącym Komitetu Akustyki i jednocześnie zastępcą przewodniczącego.

Honorowym przewodniczącym komitetu naukowego PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny nauki  i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.

Członkiem prezydium Komitetu Elektrotechniki został prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny  z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  została wybrana do prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska.

Członkiem prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania został prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Poza Komitetami Naukowymi, których kadencja rozpoczęła się w styczniu tego roku, w strukturach PAN znajdują się także Komitety Problemowe, których członków powołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk. Kadencja tych komitetów przypada na lata 2019-2022. Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej są członkami sześciu Komitetów Problemowych ( więcej o składzie komitetów – tutaj). Wśród tej grupy dr hab. inż. Michał Szydłowski jest w prezydium Komitetu Gospodarki Wodnej.

Wszystkim wybranym do prezydiów naukowcom serdecznie gratulujemy.

 

 Czytaj więcej: Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii Nauk