Prof. Piotr Lorens członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Profesor Piotr Lorens z Wydziału Architektury PG, został powołany do grona ekspertów planowania przestrzennego przy Ministerstwie Rozwoju. Biorąc udział w pracach Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, zajmować się będzie przede wszystkim gruntowną reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (GKUA) jest organem doradczym w Ministerstwie Rozwoju w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jej zadaniem jest przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych i innych dokumentach, oraz analiza obowiązującego stanu prawnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W skład GKUA wchodzi piętnastu ekspertów o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

W tej kadencji członkowie Komisji pracować będą przede wszystkim nad zmianami w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W Ministerstwie Rozwoju trwają aktualnie intensywne działania nad stworzeniem projektu nowej ustawy systemowej. Główne założenia prac nad projektem mają być przedstawione latem.

 

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska