Wystartowała II edycja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z pasją chcących podnosić swoje kompetencje w dziedzinie algorytmiki i programowania. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli  prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. Politechnika Gdańska jest jedną z pięciu uczelni technicznych w Polsce biorących udział w tym projekcie.

 

Uczestnicy II edycji projektu będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, czeka ich bowiem aż 288 godzin szkoleniowych w systemie stacjonarnym i e-learningowym, które przygotowują do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Przewidziane są także materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowych na realizację celów projektu.

W ramach jednej edycji nauczyciel biorący udział w projekcie, może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować grant algorytmiczny, w ramach którego podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów. W ramach projektu zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI.  Zawody odbywają się na 3 poziomach, w zależności od zaawansowania i na 3 kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2020 r. Więcej informacji: www.cmi.edu.pl