Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25 maja. Komunikat dla studentów i wykładowców

Władze Politechniki Gdańskiej, w uzgodnieniu z Samorządem Studentów PG, podjęły decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu uczelni i nowej organizacji zajęć w semestrze letnim. Zmiany dotyczą także przyznawania miejsc i powrotów studentów do akademików.

 

Najważniejsze informacje płynące z decyzji podjętej przez władze uczelni w dn. 19 maja 2020 r. dotyczą terminów i zasad wznowienia zajęć dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Wynika z niej, że studenci i wykładowcy wrócą na uczelnię nie wcześniej, niż 1 czerwca 2020 r. Będzie to jednak dotyczyć wyłącznie tych kierunków, w programie których znajdują się zajęcia laboratoryjne wymagające fizycznej obecności studenta na terenie uczelni.

Docelowy kształt programu realizacji zajęć na poszczególnych kierunkach pozostanie w gestii dziekanów wydziałów. Studenci na pewno nie będą musieli jednak odrabiać zajęć poprzez obecność na uczelni.

Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i ćwiczenia na wszystkich kierunkach wszystkich wydziałów PG, i wszystkie inne zajęcia organizowane dotychczas w formie zdalnej, będą nadal realizowane w takiej formule aż do końca głównej części semestru (muszą zakończyć się najpóźniej do 5 lipca 2020 r.).

Zalecenie o zdalnej realizacji zajęć przed rozpoczęciem wakacji  dotyczy również wykładów oraz ćwiczeń, które zostały w okresie pandemii zawieszone i nie odbywały się nawet w formie zdalnej.

Władze uczelni zaleciły władzom wydziałów, żeby takie zajęcia zorganizować jeszcze w czerwcu w formie zdalnej, a w sytuacji, gdy potrzebne byłoby zrealizowanie ich w formie tradycyjnej (czyt. przy fizycznej obecności na uczelni studentów i wykładowców), dokończenie ich będzie możliwe najwcześniej od 31 sierpnia 2020 r. W skrajnych przypadkach będą one przesuwane na kolejny rok akademicki.

W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia semestru letniego będą opublikowane w najbliższych dniach na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG (najpóźniej 3 czerwca). Studenci na pewno nie będą musieli jednak odrabiać zajęć poprzez obecność na uczelni.

Zajęcia laboratoryjne

Decyzją władz uczelni, możliwe będzie odrabianie zajęć laboratoryjnych - wymagających obecności studentów na uczelni - począwszy od 1 czerwca 2020 r. (nie dotyczy to jednak wszystkich wydziałów). Za ich realizację i przekazanie informacji o harmonogramie realizacji tych zajęć studentom i wykładowcom odpowiadają dziekani (będą one umieszczane na wydziałowych stronach internetowych).

Informacje nt. realizacji zajęć laboratoryjnych wraz ze szczegółowym harmonogramem ich odrabiania będą przekazane studentom i wykładowcom najpóźniej do piątku 22 maja 2020 r.  (do końca dnia), poprzez komunikaty na wydziałowych stronach internetowych, czyli na 10 dni przed ewentualnym wznowieniem zajęć laboratoryjnych (od 1 czerwca).

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w formie mieszanej, tj. część egzaminów i zaliczeń odbędzie się zdalnie, a część w formie tradycyjnej.

Harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji podstawowej i poprawkowej, a także formę ich przeprowadzania (tradycyjna lub zdalna), będą ustalane przez dziekanów (w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia i starostami lat). Następnie zostaną opublikowane na stronach internetowych wydziałów (najpóźniej do 3 czerwca 2020 r.). 

Powrót do akademików

Biorąc pod uwagę wciąż obowiązujący w Polsce stan pandemii, akademiki PG będą przygotowane na powrót studentów w oparciu o aktualne zalecenia sanitarne GIS. Jednocześnie należy pamiętać, że powrót do domów studenckich powinien odbywać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Zasady powrotów i udostępniania miejsc w domach studenckich PG:

  • Studenci przebywający w akademikach od początku pandemii będą mogli pozostać w nich do 5 lipca 2020 r.
  • Studenci, którzy opuścili akademiki przed wprowadzeniem w Polsce stanu pandemii (lub podczas obowiązywania tego stanu), a którzy nie będą musieli do nich wracać przed 5 lipca 2020 r., będą mogli wrócić po swoje rzeczy od 21 maja 2020 r. (czwartek). Rzeczy będzie można albo zabrać ze sobą, albo umieścić w dedykowanej przechowalni.
  • Studenci, którzy wyjechali z akademików, ale planują powrót i ponowne zakwaterowanie na czas trwania sesji egzaminacyjnej (bądź odrabiania zajęć laboratoryjnych) będą mogli kwaterować się w nich od niedzieli 24 maja 2020 r.
  • Studentom, którzy w trakcie pandemii rozwiązali umowy z właścicielami stancji zewnętrznych, a będą zobligowani do pojawienia się na uczelni i nie będą mieli możliwości znalezienia noclegu w Gdańsku, będą przydzielane okresowo wolne miejsca w akademikach PG (w miarę dostępności). Decyzje w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie przez kierownictwo osiedla studenckiego PG

Osoby powracające do akademików zobowiązane są do zapoznania się z dedykowanym komunikatem [TUTAJ]

Z kolei Dom Studencki nr 11, przeznaczony decyzją wojewody pomorskiego na użytek władz sanitarnych w razie pogłębienia stanu epidemii, pozostanie na razie wyłączony z użytkowania. Studenci, którzy zamieszkiwali go przed wprowadzeniem