Prof. Lucyna Nyka członkiem prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. Lucyna Nyka , Dziekan Wydziału Architektury,  została wybrana do prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2020-2023. 14 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu, gdzie dokonano wyboru władz.

Prof. Lucyna Nyka została wybrana również na Przewodniczącą Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Podstawowe działania Komitetu dotyczą badań nad tworzeniem i zachowaniem ładu przestrzennego, w zakresie:

- architektury, a zwłaszcza środowiska mieszkaniowego;

- urbanistyki, w tym szczególnie humanizacja środowiska miejskiego;

- dziedzictwa kulturowego w skali architektonicznej i urbanistycznej, w tym krajobrazu naturalnego i zbudowanego.

 Komitet działa w strukturach Polskiej Akademii Nauk od 1952 roku.

 

Ze względu na pandemię, nie wszystkie Komitety Naukowe Polskiej Akademii Naukowej wybrały już swoich przedstawicieli do prezydiów. Wybory władz, przeprowadzone również w formie zdalnej, powinny zakończyć się w lipcu tego roku.

Czytaj także: Pięciu naukowców Politechniki Gdańskiej w prezydiach komitetów naukowych PAN w kadencji 2020–2023

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii Nauk

 

 

Foto: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska