TURBOMACHINERY 2021 – możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Gdańska zapraszają naukowców, którzy chcieliby wygłosić prelekcję podczas 14-tej międzynarodowej konferencji „TURBOMACHINERY  - FLUID DYNAMICS AND THERMODYNAMICS”, która odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku.

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach 12-16 kwietnia 2021 roku w Gdańsku, skierowana jest przede wszystkim do badaczy, inżynierów, projektantów i użytkowników maszyn wirnikowych. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy, prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych i najlepszych praktyk.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dynamiki płynów i termodynamiki maszyn wirnikowych i poprawy ich wydajności, stabilności oraz trwałości. Prelekcje dotyczyć będą projektowania, analizy i działania turbin gazowych i parowych, sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, turbosprężarek, turbin wiatrowych i wodnych, pędników okrętowych i lotniczych.

Informacja dla potencjalnych prelegentów

Termin przesyłania streszczeń artykułów (1 strona A4) - 15 czerwca 2020. Szczegóły    dotyczące   zgłoszeń podane są na stronie konferencji.

Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do przesłania pełnego artykułu (max 10 stron) w terminie do 12 października bieżącego roku.

Dodatkowe korzyści

Artykuły zaakceptowane do prezentacji podczas Konferencji zostaną opublikowane w formie elektronicznej i będą indeksowane w bazie Scopus. Wybrane artykuły będą również mogły zostać bezpłatnie opublikowane w International Journal of Turbomachinery Propulsion and Power.

Wszystkie inne artykuły, zaakceptowane i przedstawione na konferencji, pojawią się na stronie internetowej Euroturbo w ciągu 6 miesięcy po wydarzeniu. Zostanie również przyznana Nagroda ETC Best Paper Award, którą otrzyma autor najlepszego wystąpienia. 

 

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konferencji dostępne są [TUTAJ]