COMBATING CORONAVIRUS – nowy program dla naukowców PG

Nawet 200 tysięcy na wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym, dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Program COMBATING CORONAVIRUS to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

Budżet konkursu wynosi: 600 tysięcy PLN, a maksymalne dofinasowanie do badań może wynieść 200 tysięcy PLN. Badania mogą zostać zaplanowane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W ramach konkursu można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami zaplanowanych badań, a także kosztami związanymi z dokonaniem zgłoszenia wniosku patentowego. Wsparciem objęte mogą być także działania przygotowawcze, jak na przykład modernizacja lub doposażenie laboratoriów, które umożliwią ubiegania się o środki zewnętrzne na planowane prace badawcze lub aplikacyjne. W konkursie możliwe jest zgłoszenie projektu, który będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.
  • Nabór wniosków trwa od 8 do 22 czerwca 2020 r.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB.

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu można pobrać [TUTAJ]

Edytowalna wersja wniosku [TUTAJ]

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową:  granty@pg.edu.pl