Inwentaryzacja geodezyjna PKM z udziałem naukowców z PG

Naukowcy z Katedry Transportu Szynowego i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG współrealizowali geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W badaniach zastosowali autorską metodę kinematycznych pomiarów satelitarnych.

 

Zespół inwentaryzacyjny złożony był z pracowników  czterech uczelni: Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z przedstawicieli firmy Geotronics. Pomiarami geodezyjnymi objęty został odcinek torów PKM na odcinku Gdańsk Lotnisko – Gdańsk Wrzeszcz, czyli około 20 km linii kolejowej.

Naukowcy zastosowali autorską Technikę Mobilnych Pomiarów Satelitarnych, która umożliwia przeprowadzenie badań z dużo większą efektywnością, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych sposobów (pomiary geodezyjne – tachimetryczne). Ta metoda pozwala w sposób precyzyjny i nieporównywalnie szybszy wyznaczać współrzędne istniejącej osi toru. Na ich podstawie można oceniać dany układ geometryczny i modyfikować ukształtowanie torów w sposób racjonalny i zgodny z uniwersalnymi zasadami projektowania. Koszty prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem omawianej metody są znacznie niższe.

Twórcami zastosowanej techniki są: prof. Cezary Specht z Katedry Geodezji i Oceanografii Akademii Morskiej w Gdyni oraz prof. Władysław Koc z Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej.

Istota metody polega m.in. na realizacji pomiarów geodezyjnych podczas ruchu platformy pomiarowej z zamontowanymi na niej geodezyjnymi odbiornikami satelitarnymi Global Navigation Satellite System (GNSS), optymalizacji planowania konstelacji satelitów, zastosowaniu naziemnych korekcyjnych sieci satelitarnych (ASG-EUPOS, LeicaSmartNet) oraz pomiarze w czasie rzeczywistym z częstotliwością 20Hz. W pomiarach wykorzystano siedem odbiorników GNSS (Trimble R10, Leica GS15, Topcon HiperPro, Septentrio),wspomaganych przez układy inercjalne. Dokładność wyznaczenia pozycji szacowana jest na poziomie 1 cm (2drms).

Pomiary odbyły się 10 czerwca 2015 roku. Obecnie trwają prace nad raportem z pomiarów dla wykonawcy prac  torowych. W najbliższych miesiącach odbędzie się inwentaryzacja kolejnych odcinków linii PKM.

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) to pierwsza od blisko 40 lat wybudowana w naszym kraju nowa linia kolejowa i jednocześnie największa inwestycja infrastrukturalna w historii samorządu województwa pomorskiego.

 

Fot. Jacek Szmagliński

Galeria zdjęć