III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

Tajemnice mózgu będą mieli okazję zgłębić uczniowie podczas III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 16 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

 

W trakcie 6 godzin uczestnicy konferencji wysłuchają 40 referatów podczas 2 sesji w ramach 6 paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki i nauk humanistycznych.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania młodych pasjonatów nauki, wysłuchania wykładów ekspertów i nauczycieli akademickich, jak również poznania dokonań kół naukowych oraz instytucji prowadzących działalność naukowo-edukacyjną związaną z tematem konferencji.

Organizatorami konferencji są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Pomorski Kurator Oświaty.

Plakat informacyjny

Program konferencji