Wybory do organów Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Obecna kadencja Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, Rad Mieszkańców oraz Wydziałowych Rad Studentów dobiega końca. Kandydatury do organów SSPG nowej kadencji przyjmowane są do 18 listopada. Wybory odbędą się w dniach 26-27 listopada.

 

Kandydatury do Parlamentu Studentów (PSPG), Wydziałowych Rad Studentów (WRS) i Rad Mieszkańców (RM) należy składać w terminie do 18 listopada do odpowiedniej komisji wyborczej – wydziałowej (PSPG, WRS) lub domu studenckiego (RM).

Głosowanie odbędzie się w dniach 26-27 listopada. Głosować może każdy student Politechniki Gdańskiej niezawieszony w prawach studenta.

Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej wraz z ordynacją wyborczą dostępny jest [tutaj].

Wszelkie informacje dotyczące wyborów zostały zamieszczone na stronie SSPG [tutaj].