Rozwijanie pomysłów pracowników PG i projektowanie rozwiązań metodą service design

Można już zgłaszać inicjatywy i zagadnienia na ostatni, piąty cykl warsztatów projektowania rozwiązań w oparciu o metodę service design, który zostanie uruchomiony w styczniu 2020 r.

 

Do tej pory przeprowadzone zostały cztery cykle warsztatów, których uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami dotyczącymi budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych i tworzenia ofert dla biznesu, poprawy doświadczeń związanych z onboardingiem studentów zagranicznych, zmian na stronie internetowej PG oraz treści i formy nowego samodzielnika dla studentów zagranicznych.

Rozwiązanie, które wypracowaliśmy w trakcie warsztatów włączyliśmy do projektu złożonego do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na który otrzymaliśmy ostatecznie dofinansowanie. – mówi Justyna Sudakowska z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej - Myślę, że dużym plusem naszego projektu było właśnie zastosowanie metody service design do lepszego poznania potrzeb naszych odbiorców. Poza tym, tę metodę chcemy wykorzystać w pracy nad kolejnymi rozwiązaniami w obszarze umiędzynarodowienia. Service design porządkuje prace nad wypracowywaniem rozwiązań, cały czas przypominając jednocześnie, że najważniejsze jest odpowiedzenie na konkretne potrzeby potencjalnych użytkowników. A kreatywne narzędzia pracy w grupie, które poznaliśmy w trakcie warsztatów zaczęliśmy stosować na co dzień, dzięki czemu spotkania zespołu są bardziej efektywne i zabawne.

Każdy cykl prowadzony jest przez profesjonalnego moderatora – projektanta usług i składa się z następujących etapów:

 - zgłoszenie wyzwania/zagadnienia/inicjatywy

 - zebranie zespołu projektowego (spośród pracowników PG zainteresowanych danym tematem)

 - warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy definiują problemy, identyfikują potrzeby oraz   interesariuszy i proponują wspólnie szereg możliwych rozwiązań

 - prototypowanie, czyli spotkania dedykowane projektowaniu rozwiązań

  - testowanie prototypów na podstawie scenariusza

 - opracowanie propozycji rozwiązań

Wyzwania, zagadnienia i inicjatywy można nadsyłać na adres power@pg.edu.pl, w temacie maila wpisując Service Design.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.