Rozwijanie pomysłów pracowników PG i projektowanie rozwiązań metodą service design

Zapraszamy pracowników PG do zgłaszania inicjatyw na ostatni, piąty cykl warsztatów projektowania rozwiązań w oparciu o metodę service design, który zostanie uruchomiony w styczniu 2020 r.

 

Do tej pory przeprowadzone zostały cztery cykle warsztatów, których uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami dotyczącymi budowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych i tworzenia ofert dla biznesu, poprawy doświadczeń związanych z onboardingiem studentów zagranicznych, zmian na stronie internetowej PG oraz treści i formy nowego samodzielnika dla studentów zagranicznych.

Rozwiązanie, które wypracowaliśmy w trakcie warsztatów włączyliśmy do projektu złożonego do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na który otrzymaliśmy ostatecznie dofinansowanie – mówi Justyna Sudakowska z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Myślę, że dużym plusem naszego projektu było właśnie zastosowanie metody service design do lepszego poznania potrzeb naszych odbiorców. Poza tym, tę metodę chcemy wykorzystać w pracy nad kolejnymi rozwiązaniami w obszarze umiędzynarodowienia. Service design porządkuje prace nad wypracowywaniem rozwiązań, cały czas przypominając jednocześnie, że najważniejsze jest odpowiedzenie na konkretne potrzeby potencjalnych użytkowników. A kreatywne narzędzia pracy w grupie, które poznaliśmy w trakcie warsztatów zaczęliśmy stosować na co dzień, dzięki czemu spotkania zespołu są bardziej efektywne i zabawne.

Każdy cykl prowadzony jest przez profesjonalnego moderatora – projektanta usług i składa się z następujących etapów:

  • zgłoszenie wyzwania/zagadnienia/inicjatywy
  • zebranie zespołu projektowego (spośród pracowników PG zainteresowanych danym tematem)
  • warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy definiują problemy, identyfikują   potrzeby oraz interesariuszy i proponują wspólnie szereg możliwych rozwiązań
  • prototypowanie, czyli spotkania dedykowane projektowaniu rozwiązań
  •  testowanie prototypów na podstawie scenariusza
  • opracowanie propozycji rozwiązań

Wyzwania, zagadnienia i inicjatywy można nadsyłać na adres power@pg.edu.pl, w temacie maila wpisując Service Design.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.