Rektorzy Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego w programie TVP 3 „Forum Gospodarcze”

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej wraz z prof. Jerzym Gwizdałą, rektorem UG oraz prof. Marcinem Gruchałą, rektorem GUMed,  gościli w studiu „Forum Gospodarczego” by porozmawiać o udziale w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i planach rozwoju gdańskich uczelni dzięki dodatkowym funduszom.

 

Prowadzący pogram, redaktor Piotr Świąc podkreślił, że fakt iż trzy uczelnie z Gdańska znalazły się wśród dwudziestki najlepszych w kraju, w tym dwie z tytułem uczelni badawczej, to sytuacja niecodzienna, która do tej pory na Pomorzu nie miała miejsca.

– Przez ostatnie kilkanaście lat wykonaliśmy wielką pracę. Politechnika jest drugą uczelnią w kraju i pierwszą uczelnią techniczną w Polsce. Pomorze w rankingach zostawało trochę z boku, a teraz jest w czołówce – podkreślał prof. Krzysztof Wilde. – To wielki sukces, ale jednocześnie wyzwanie.

– O tym sukcesie zadecydował rozwój nauki w naszym regionie. Pomorze, a w szczególności Gdańsk stał się bardzo mocnym ośrodkiem akademickim i badawczym dzięki współpracy między kluczowymi uczelniami, które reprezentujemy. Bez tej współpracy wiele projektów naukowych i edukacyjnych nie byłoby możliwych – mówił prof. Marcin Gruchała.

Dodatkowe środki na rozwój badań i dydaktyki oraz coraz ściślejsza współpraca wiodących uczelni pomogą podnieść atrakcyjność Gdańska jako ośrodka akademickiego i badawczego. Rektorzy podkreślali, że kooperacja, wspólne projekty, a nawet federalizacja uczelni ułatwią promocję regionu nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale również za granicą.

Dyskusja dotyczyła też planów wydatkowania w najbliższych siedmiu latach dodatkowych funduszy przyznanych wszystkim trzem uczelniom. Profesor Wilde mówił o powstaniu czterech nowych centrów badawczych na Politechnice Gdańskiej. Celem Uniwersytetu Gdańskiego jest przygotowanie się do kolejnej edycji konkursu, tak by uczelnia weszła do pierwszej dziesiątki, otrzymując tytuł uczelni badawczej  (obecnie jest na 13 miejscu). Wszystkie trzy uczelnie zmierzają do zwiększenia aktywności naukowej i przyciągnięcia najlepszych studentów i doktorantów, by wybierali gdańskie uczelnie.

Rozmowę można obejrzeć [tutaj]

Czytaj: Gowin: status uczelni badawczej dla PG to powód do chluby dla całego Pomorza

Zobacz filmową relację z inauguracji projektu IDUB na Politechnice Gdańskiej.