Konkurs fotograficzny „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”

Dziekan Wydziału Chemicznego zaprasza pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej do wzięcia udziału w  konkursie fotograficzny pn. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”.

 

Tematem prac konkursowych mogą być budynki Wydziału Chemicznego oraz infrastruktura naukowo-badawcza (laboratoria, aparatura), ze szczególnym uwzględnieniem detali architektonicznych zabytkowych budynków i ich wyposażenia.

Konkurs trwa od dnia 01.12.2019r. do 31.01.2020r. i przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników oraz studentów Politechniki Gdańskiej.

Nadesłane prace będą poddane ocenie jury w składzie: Maciej Kosycarz – przewodniczący, pozostali członkowie: Barbara Jacaszek, Lucyna Nyka, Jan Buczkowski, Ewa Klugmann-Radziemska.

Jury przyzna trzy nagrody główne:

  • I nagroda: 2500 zł
  • II nagroda: 1500 zł
  • III nagroda: 1000 zł

oraz wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w albumie oraz na wystawie, która będzie prezentowana w budynkach Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły znajdują się na stronie www konkursu: http://chem.pg.edu.pl/konkurs.