Piątek 3 stycznia Dniem Rektorskim

Na wniosek Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wyznaczył dzień 3 stycznia Dniem Rektorskim.

Oznacza to, że w najbliższy piątek zaplanowane zajęcia nie odbędą się.