Życzenia Noworoczne

Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów

w życiu zawodowym i prywatnym

w  2020 roku

życzą

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej