Sukces doktorantki z Wydziału Chemicznego w Kioto

Dorota  Gawrolińska, doktorantka Wydziału Chemicznego, zajęła drugie miejsce w konkursie dla młodych naukowców, organizowanym na grudniowej konferencji HPLC2019 w Kioto w Japonii.

 

Konferencja HLPC 2019 (49th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques) to spotkanie poświęcone wysokosprawnej chromatografii cieczowej i powiązanych technik. W tym roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs dla młodych badaczy uczestniczących wydarzeniu. Nagrodę mogli otrzymać młodzi naukowcy, wybrani spośród autorów plakatów zgłoszonych na konferencję. Komisja konkursowa wytypowała 10 młodych badaczy, którzy w kolejnym etapie konkursu mieli za zadanie opowiedzieć w krótkiej prelekcji o swoich pracach. Wśród trzech najlepszych prezenterów, na drugim miejscu znalazła się doktorantka Dorota Garwolińska. Pierwszą nagrodę zdobył naukowiec z Hiszpanii, natomiast trzecie miejsce przypadło przedstawicielowi Japonii. Nagroda obejmowała statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

Mgr inż. Dorota Garwolińska z Wydziału Chemicznego, realizuje swój doktorat pod opieką prof.  Agaty Kot-Wasik i dr inż. Weroniki Hewelt-Belki. Prezentowana przez nią praca zatytułowana „Impact of storage condition on human breast milk stability in LC-MS based metabolomic studies” stanowi efekt badań prowadzonych w ramach grantu finansowanego ze środków NCN w ramach projektu OPUS „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego". 

Podczas konferencji zaprezentowano również dwie inne prace. Dr inż. Weronika Hewelt-Welka wygłosiła prezentację zatytuowaną „Human Breast Milk Metabolomics - a new insight into the composition of human milk metabolites. Benefits and limitations.” Podczas sesji plakatowej natomiast zaprezentowano plakat zatytuowany “Comparative lipidomics of human breast milk samples and formula milk with the use of LC Q TOF MS.”, autorstwa grupy z Wydziału Chemicznego: prof. Agaty Kot-Wasik, dr inż. Weroniki Hewelt-Belki, Doroty Gawrolińskiej  oraz Michała Młynarczyka.

Galeria zdjęć