Dr hab. inż. Dariusz Świsulski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z początkiem nowego roku rozpoczęła się VI kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która potrwa 4 lata. Wśród nowopowołanych członków PKA jest również dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG, z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Głównym celem PKA jest dbanie o standardy jakościowe szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia studentów.

W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Spotkanie inaugurujące prace komisji nowej kadencji odbędzie się 8 stycznia w Warszawie.

Więcej o PKA [tutaj]