Program rozwoju kompetencji wielokulturowych

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG zaprasza wykładowców prowadzących zajęcia dla obcokrajowców, do udziału w programie tutoringu.

 

Dla kogo?

Program „Tutoring dla nauczycieli akademickich” jest skierowany do wykładowców - pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów prowadzących zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jego celem jest rozwój kompetencji międzykulturowych nauczycieli akademickich w obszarze prowadzenia dydaktyki w grupach ze studentami – obcokrajowcami.

Dlaczego warto?

– Wykładowcy prowadzący zajęcia z obcokrajowcami najczęściej zwracają uwagę na niską aktywność studentów zagranicznych i ich problemy z nadążaniem za przerabianym materiałem, które tylko pogłębiają różnice między studentami z Polski i zagranicy. Należy zastanowić się, czy te różnice wynikają jedynie z braków w wiedzy podstawowej, czy może barier kulturowych i językowych. Udział w programie tutoringu może pomóc wykładowcom zdiagnozować sytuację i przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi metodycznych podnieść jakość prowadzonych zajęć - mówi Olga Ludyga, specjalistka ds. metodologii dydaktyki międzykulturowej, autorka programu.

Na czym polega program?

Program tutoringu opiera się na indywidualnych spotkaniach wykładowcy z tutorem. Na pierwszym etapie ustalane są obszary, nad którymi uczestnik programu oraz tutor będą pracować (np. zwiększenie aktywności studentów zagranicznych na wykładach, lepsza współpraca w grupach). Na kolejnych etapach uczestnik programu wspólnie z tutorem ustalają, jakie cele mają być osiągnięte i przy użyciu jakich narzędzi. Wykładowca ma następnie czas na wdrożenie nowych rozwiązań i obserwowanie, jakie efekty przyniosą. Na koniec wykładowca wspólnie z tutorem podsumowują program.

Przejście całego procesu zajmuje od 3 do ok. 6 miesięcy – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Po przejściu wszystkich etapów uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w programie.

Wykładowców zainteresowanych udziałem w programie tutoringu prosimy o kontakt mailowy lub osobisty z Olgą Ludygą (email: olga.ludyga@pg.edu.pl,  budynek nr 14 „Misiówka”, pokój nr 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00). Do programu można zgłaszać się przez cały rok akademicki.

Program rozwoju kompetencji wielokulturowych „Tutoring dla nauczycieli akademickich” jest realizowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.