II Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science na PG

W dniach 26–27 września Biblioteka Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych PG organizują II Pomorską Konferencję Open Science: Kierunek – Otwarta Nauka. Konferencję poprzedzą międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science, organizowane w dniu 25 września przez Bibliotekę PG we współpracy z Scientific Knowledge Services, LIBER (Association of European Research Libraries) oraz University College London Press. Warsztaty są częścią międzynarodowej kampanii, w ramach której podobne inicjatywy odbywają się w dużych ośrodkach naukowych w całej Europie (Rzym, Barcelona, Dublin, Wiedeń, Budapeszt, Lubljana, Belgrad).

 

W ramach tych dwóch wydarzeń będą mieć miejsce prezentacje dotyczące otwartych repozytoriów, publikowania zgodnie z Open Access oraz Otwartych Danych Badawczych. Jako prelegenci wystąpią m.in. naukowcy oraz bibliotekarze pracujący na Politechnice Gdańskiej, a także przedstawiciele wydawców, organizacji międzynarodowych (Figshare) oraz instytucji i firm współpracujących (Clarivate Analytics).

Oba wydarzenia będą promować platformę MOST Wiedzy wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, w środowiskach naukowych i bibliotekarskich oraz na forum międzynarodowym. Uczestnicy II Pomorskiej Konferencji Open Science oraz warsztatów Focus on Open Science spróbują odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób prowadzenie badań, przechowywanie i udostępnianie ich wyników oraz współpraca między naukowcami i ośrodkami badawczymi może realizować postulowaną przez Komisję Europejską politykę otwartości w nauce.

Wszelkie informacje dotyczące II Pomorskiej Konferencji Open Science można znaleźć na jej stronie internetowej.

Rejestracja na warsztaty Focus on Open Science prowadzona jest tutaj.

Zachęcamy do obejrzenia filmu zapraszającego do udziału w obu wydarzeniach.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, objął II Pomorską Konferencję Open Science oraz międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science swoim patronatem. Patronat medialny nad oboma wydarzeniami sprawują Elektroniczna Biblioteka EBIB oraz Platforma Otwartej Nauki.