III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Trwają zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie. Głównym celem Kongresu, organizowanego pod hasłem „Za niezależnym życiem”, jest wyznaczenie priorytetów Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz opracowanie założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

 

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w piątą rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Gwarantuje ona równe prawa wszystkim osobom dotkniętym niepełnosprawnością, choć jej wytyczne nie zostały jeszcze całkowicie wdrożone w polskim prawodawstwie, utrudniając codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Tematyka obrad nawiązywać będzie do bieżących prac rządu, związanych między innymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Za życiem”. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konwencja.org. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik objął to wydarzenie swoim patronatem.