Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 • Centralna uroczystość rozpoczynająca rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6 października o godz. 10.15 w Auli w Gmachu Głównym. Ceremonię zaszczyci swoją obecnością Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wygłosi wystąpienie dotyczące założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

   

  Po wystąpieniach Rektora PG prof. Jacka Namieśnika oraz Premiera Jarosława Gowina nastąpi wręczenie przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medali i odznaczeń. JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wręczone zostaną także medale za długoletnią służbę dla pracowników naszej uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

  Kolejnym punktem uroczystości  będzie immatrykulacja studentów i doktorantów. Po immatrykulacji wręczone zostaną nagrody: im. prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową oraz nagroda dla najlepszego studenta naszej Uczelni. Wydarzenie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

  Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

  Główną uroczystość poprzedzą inauguracje wydziałowe:

  • Wydział Architektury, 4.10.2017, godz. 10.30, Aula, Gmach Główny PG
  • Wydział Chemiczny, 29.09.2017, godz. 14.15, Aula, Gmach Główny PG
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 29.09.2017, godz. 10.15, Auditorium nr 1, Nowe ETI
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 29.09.2017, godz. 9.00, Auditorium Novum
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 28.09.2017, godz. 10.15, Aula, Gmach Główny PG
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 29.09.2017, godz. 10.00, Aula, Gmach Główny PG
  • Wydział Mechaniczny, 29.09.2017, godz. 13.30, Auditorium Novum
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2.10.2017, godz. 8.30, Aula, Gmach Główny PG
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2.10.2017, godz. 12.00, Aula, Gmach Główny PG

  Msza Święta w intencji studentów i pracowników uczelni wyższych Trójmiasta odprawiona zostanie w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 2 października o godz. 8.00. Po Mszy Świętej władze naszej uczelni złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

  Nabożeństwo prawosławne w intencji studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej odprawione  zostanie w Prawosławnej Katedralnej Parafii Św. Mikołaja przy ul. Traugutta w Gdańsku Wrzeszczu 5 października o godz. 8.00.

  Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach.