Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 1 października o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Michał Kleiber, profesor PAN, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences).

 

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki rozpocznie się wystąpieniem prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Tradycyjnie podczas uroczystości odbędzie się immatrykulacja studentów i doktorantów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych wydziałów – 18 studentów oraz reprezentanci doktorantów przyjętych do nowo utworzonej Szkoły Doktorskiej.

Wręczona zostanie także m.in. nagroda w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawana za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej.

Następnie prof. Michał Kleiber wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom, czyli inżynier na wagę złota”, w którym zaakcentuje znaczenie inżynierii – jej naukowych podstaw i innowacyjnych wdrożeń – w obliczu wyzwań stojących współcześnie przed światem.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją dra hab. Mariusza Mroza, prof. nadzw. PG.

Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Msza święta w intencji studentów i pracowników uczelni wyższych Trójmiasta odprawiona zostanie 30 września o godz. 8.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

Z kolei 1 października o godz. 9.00 władze naszej uczelni złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

 

Inauguracje wydziałowe odbędą się w następujących terminach:

● Wydział Architektury: 27 września, godz. 9.30, Aula w Gmachu Głównym

● Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: 30 września, godz. 9.00, Auditorium Novum

● Wydział Chemiczny: 30 września, godz. 9.00, Aula w Gmachu Głównym

● Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: 30 września, godz. 10.00, Auditorium Maximum

● Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: 30 września, godz. 10:15, Audytorium Nowego Gmachu WETI

● Wydział Mechaniczny: 30 września, godz. 13.00, Auditorium Novum

● Wydział Elektrotechniki i Automatyki: 2 października, godz. 10.00, Aula w Gmachu Głównym

● Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: 4 października, godz. 10.15, Aula w Gmachu Głównym

● Wydział Zarządzania i Ekonomii: 4 października, godz. 15.00, Aula w Gmachu Głównym.