Inżyniera zatrudnię. Absolwenci Politechniki Gdańskiej doceniani przez pracodawców

Tygodnik "Wprost" przygotował ranking 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Politechnika Gdańska uplasowała się na 7. pozycji. Z badania wynika, że absolwenci uczelni technicznych są wciąż najpotrzebniejsi na rynku pracy.

– Kandydaci na studia preferują naszą uczelnię, bo wiedzą, że mogą liczyć na atrakcyjną pracę i godziwe wynagrodzenie w przyszłości. Działa tu sprzężenie zwrotne – mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

Badanie przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2013 roku na próbie 500 największych pod względem przychodów firm w Polsce. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za politykę personalną wypełniały ankiety i wskazywały 5 kierunków studiów, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy, oraz w ramach każdego kierunku – 5 uczelni, których absolwenci są najchętniej widziani wśród kandydatów.

Na tej podstawie powstało zestawienie 14 najpopularniejszych grup kierunków. W ramach każdej z tych grup stworzono listę 10 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej pożądani wśród pracodawców. Na końcu postał ranking 50 uczelni najczęściej wskazanych przez pracodawców.

Warto podkreślić, iż z opublikowanego w połowie lutego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzenia absolwentów  Politechniki Gdańskiej w roku 2012 wynosiła 5 875 złotych brutto. Nasi absolwenci o stażu pracy krótszym niż rok zarabiali 3 200 zł brutto. To trzecie pod względem wysokości zarobki absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Co również cieszy – ponad 90 proc. naszych absolwentów ma pracę, a połowa pracowała już podczas studiów – tak wynika z przeprowadzonego przez nas badania losów zawodowych absolwentów.

2013-03-22 14:44:46