IV edycja konkursu i programu akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

Najlepsze kierunki studiów w Polsce po raz kolejny mają szansę na wyróżnienie certyfikatami „Studia z Przyszłością” przyznawanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu przyjmowane będą do 14 grudnia.

 

– W poprzedniej edycji programu akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunki oferowane przez Politechnikę Gdańską zdobyły aż szesnaście wyróżnień. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kraju. Jestem przekonany, że wysoka jakość prowadzonych na naszej uczelni studiów znajdzie potwierdzenie także w tegorocznej edycji, dlatego zachęcam dziekanów i kierowników katedr do składania wniosków konkursowych – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Do programu „Studia z Przyszłością” zgłaszane być mogą kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jak również studia podyplomowe, doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych. Powinny one być realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kierunek studiów może zostać zgłoszony zarówno przez rektora uczelni, jak i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy też kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres organizatora wypełnionego kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów kształcenia dla zgłaszanego kierunku (dokument w formacie .doc lub .pdf).

O przyznaniu wyróżnień decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego. Gala Finałowa konkursu „Studia z Przyszłością” odbędzie się w kwietniu 2019 roku w pałacu Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia do konkursu znaleźć można na jego stronie internetowej.

W poprzedniej edycji programu certyfikaty „Studia z Przyszłością” przyznano trzynastu kierunkom studiów prowadzonym na siedmiu wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz interdyscyplinarnym, środowiskowym studiom doktoranckim pn. International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM) prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Chemiczny PG. Oprócz tego studia I stopnia na kierunku Architektura otrzymały tytuł Lider Jakości Kształcenia, a studia podyplomowe Inżynieria danych – Data Science wyróżniono Laurem Innowacji. Studia doktoranckie INTERCHEM zostały także uhonorowane certyfikatem Laur Europejski.