Jak nawigować swoim biznesem w świecie VUCA? - nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE PG

VUCA to skrót pochodzący od słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) oraz Ambiguity (wieloznaczność). Do nawigowania w takim świecie przygotowuje nowy kierunek studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

 

Świat VUCA obfituje w wiele wyzwań o zasięgu lokalnym i globalnym, które wraz z rozwojem cyfrowej rewolucji są coraz trudniejsze do przewidzenia i wymagają ciągłej adopcji i zmiany. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia kompleksowej transformacji własnej organizacji ku zwinności. Taka transformacja ma polegać na wdrożeniu zwinnego podejścia [ang. agile approach] dla prowadzonych inicjatyw. Dotyczy to również dużych projektów, w których podejście Scrum nie jest wystarczające, ale potrzebne są skalowane rozwiązania, takie jak np. Scaled Agile Framework (SAFe). Uczestnicy dowiedzą się także, jak skrócić czas wprowadzania na rynek rozwiązań informatycznych i jak stale dostarczać wartość dla biznesu.

Studia będą prowadzone w całości w języku angielskim!

Podczas studiów uczestnik będzie mógł zdobyć wiedzę w takich obszarach, jak:

• dostosowanie się do świata VUCA

• przygotowanie organizacji do zmiany (transformacji)

• zwinne przywództwo i zarządzanie 3.0

• uproszczenie organizacji IT zgodnie z podejściem Lean

• tworzenie dobrze działających zwinnych zespołów Scrum

• skalowanie zwinnych rozwiązań na potrzeby dużych organizacji (w tym międzynarodowych) w oparciu o metodologię Scaled Agile Framework (SAF)

• wdrażanie podejścia DevOps i CI/CD w projektach IT

Zajęcia będą prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Wszyscy wykładowcy uczestniczyli lub uczestniczą w zwinnych transformacjach organizacji, w których pracują lub którym doradzają. Ponadto uczestniczą w inicjatywach (w różnych rolach) opartych na zwinnym podejściu (Scrum i nie tylko) i skalowanych metodykach, takich jak Scaled Agile Framework. Używają również podejścia DevOps i CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), aby stale dostarczać wartość dla organizacji.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Sebastian Wilczewski (swilczew@zie.pg.edu.pl). Opiekunem studiów jest Joanna Gryczka (tel.: +48 58 347 14 28; e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl)

Więcej informacji o programie studiów, wykładowcach dostępnych jest na stronie kierunku AGILE, DEVOPS AND LEAN IT IN VUCA WORLD.