Jednolity System Antyplagiatowy na PG

W styczniu 2019 r. MNiSW planuje udostępnić wszystkim uczelniom w kraju Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Jego wykorzystanie będzie obligatoryjne do oceny autorskiego charakteru prac dyplomowych. System stosowany obecnie w procesie dyplomowania, tzn. SowiDocs, zostanie zastąpiony przez JSA.

 

W dniu 10.01.2019 r. o godz. 10:15 w Auli PG zaplanowano prezentację funkcjonalności JSA oraz szkolenie z jego wykorzystania. Więcej informacji dotyczących planowanego wdrożenia systemu na naszej uczelni można znaleźć w poniższym piśmie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z poniższym pismem oraz przesłanie zgłoszenia na adres andrzej.sobecki@pg.edu.pl.

Załączone pliki