Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju gościem Konwentu PG

Podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej, 13 grudnia odbędzie się debata poświęcona programowi zagospodarowania dolnej Wisły, w której udział wezmą przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Gościem honorowym będzie Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

 

Posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej rozpocznie się w środę, 13 grudnia o godz. 14.00 w Auli w Gmachu Głównym PG. W debacie w formie tzw. „złotego trójkąta” uczestniczyć będą przedstawiciele władz samorządowych i centralnych (w tym posłowie i senatorowie RP oraz działacze samorządowi), biznesu i mediów. Gościem honorowym będzie Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wnioski i rekomendacje Komitetu PG dotyczące programu zagospodarowania dolnej Wisły można znaleźć tutaj.

Debata będzie próbą ustalenia realności postulatów przedstawionych podczas posiedzenia Konwentu PG, które odbyło się dnia 26 czerwca br. z udziałem posłów i senatorów RP oraz wiceministrów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju.

Sponsorem wydarzenia jest Polska Grupa Energetyczna. 

W czerwcu 2017 roku, także podczas posiedzenia Konwentu PG, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W porozumieniu zapisano, że „realizacja programu zabudowy dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych umożliwi: włączenie Wisły w europejski system dróg wodnych E 40 i E 70, rozwój wielkogabarytowego i turystycznego transportu śródlądowego, wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego, zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, zaopatrzenie w wodę regionów nadwiślańskich oraz rozwój gospodarczy Polski”. Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, powiedział wówczas, że „Politechnika Gdańska mogłaby stać się wiodącym ośrodkiem w ramach konsorcjum, które stanowiłoby zaplecze naukowo-badawcze i projektowe dla proponowanego programu”. Każda z uczelni wyznaczyła pełnomocnika do współpracy w zakresie porozumienia. Z ramienia PG został nim prof. Romuald Szymkiewicz z Katedry Hydrotechniki WILiŚ, który jest koordynatorem prac podejmowanych w ramach porozumienia. Więcej na ten temat można przeczytać [tutaj].

Do 2030 r. Odra  – na całej długości oraz Wisła  – od Warszawy do Gdańska mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

W związku odbywającym się Konwentem PG, 13 grudnia zostaną wyłączone miejsca postojowe znajdujące się przy Audytorium Maximum. Wszystkich kierowców posiadających karty wjazdu i gości zapraszamy do korzystania z parkingu przy ulicy Fiszera - mapka.