Jubileusz prof. Andrzeja Stepnowskiego

50 lat temu prof. Andrzej Stepnowski rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej. Z tej okazji 9 marca w Sali Senatu odbyła się uroczystość jubileuszowa.

 

Prof. Andrzej Stepnowski pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Życie zawodowe rozpoczął w Katedrze Systemów Elektroniki Morskiej (pierwotnie Katedra Radionawigacji). W 2000 r. utworzył swoją Katedrę Systemów Geoinformatycznych, którą kierował do sierpnia 2012 roku. Jest to jedyna uczelniana katedra tej specjalności w Polsce.

Początkowo jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół akustyki rybackiej. W 1974 roku razem z prof. Romanem Salamonem i mgr. inż. Włodzimierzem Martinem z PG stworzył pierwszy na świecie komputerowy, hydroakustyczny system szacowania zasobów ryb zainstalowany na statku naukowo-badawczym R/V Profesor Siedlecki. Projekt powstał przy współpracy z FAO.

Później Profesor zajmował się m. in. zastosowaniami systemu GIS, urządzeniami mobilnymi oraz technikami satelitarnymi. Jest organizatorem wielu konferencji związanych nie tylko z hydroakustyką. Obecnie współorganizuje 1st International Conference on Maritime Applications of Space Technology, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia na politechnice.

Więcej o prof. Stepnowskim przeczytać można w najnowszym wydaniu Pisma PG.

Życzenia złożyli Jubilatowi m. in.: Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, prof. Henryk Krawczyk – rektor PG, prof. Krzysztof Goczyła – dziekan WETI PG; prof. Eugeniusz Kozaczka – przewodniczący prezydium Komitetu Akustyki PAN, prof. Marek Moszyński – kierownik Katedry Geoinformatyki WETI PG, Florian Romanowski – prezes zarządu firmy OPIEGIEKA.

Odczytano także list gratulacyjny od Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, władz i pracowników Instytutu Oceanografii w Sopocie oraz od komandora rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prof. Tomasza Szubrychta.

W uroczystości w Sali Senatu udział wzięli także: rodzina i przyjaciele Profesora, prorektorzy PG, współpracownicy Jubilata z WETI i z innych wydziałów PG oraz z kilku instytucji i firm prywatnych.

Link do galerii zdjęć z wydarzenia.

Galeria zdjęć