Kilka nagród dla jednego zespołu

Cztery medale i nagrodę specjalną – wyróżnienia przyznane na światowych wystawach wynalazków zdobył, na przestrzeni ubiegłego roku, zespół naukowy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Komisje konkursowe doceniły System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych oraz projekt pt. Diamentowe warstwy zabezpieczające elementy czujników biofotonicznych.

 

System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych opracowany przez dr hab. inż. Małgorzatę Jędrzejewską-Szczerską został nagrodzony: Złotym Medalem XIX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazkówi Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016, Moskwa, Rosja (28.03–1.04.2016), złotym medalem Internationals Exhibition Of Inventions, New Technologies, Design, Inventions, Belgrad, Serbia (26–30.09.2016) oraz nagrodą specjalną 68 Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty”, IENA 2016, Norymberga, Niemcy (27–30.10.2016).

Wynalazek został pomyślany jako sygnalizator, który pomoże zrozumieć dzieciom z autyzmem zmiany stanów emocjonalnych ich samych oraz ich rozmówców. Jego zadaniem jest wsparcie klasycznej terapii behawioralnej. Pomysł opracowania urządzenia podsunęło życie. Jak podkreśla dr Jędrzejewska-Szczerska zainteresowanie tematem jest konsekwencją licznych medialnych przekazów dotyczących problemów związanych z komunikacją z dziećmi ze spektrum autyzmu.

– Sygnalizator (gotowy jest prototyp), na podstawie zmian parametrów fizjologicznych, takich jak: rytm serca, przewodność skóry, respiracja czy aktywność mięśni, rozpoznaje, że ktoś jest wzburzony – podkreśla dr Jędrzejewska-Szczerska.

Kiedy u osoby korzystającej z sygnalizatora stan emocjonalny zmienia się na negatywny, a więc użytkownik złości się lub jest zdenerwowany, na urządzeniu zapala się niebieska lampka.

Sygnalizator przeszedł już testy. Przez sześć miesięcy był wykorzystywany w trakcie terapii dzieci chorych na autyzm w Zespole Szkół w Rypinie. Wówczas udało się zweryfikować użyteczność i funkcjonalność sygnalizatora w warunkach rzeczywistych. Cały czas trwają prace nad ulepszeniem systemu.

Kolejne nagrody

Natomiast Diamentowe warstwy zabezpieczające elementy czujników biofotonicznych, nad którymi pracowali: mgr inż. Daria Majchrowicz, mgr inż. Mateusz Ficek oraz dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska (na zdj. od lewej) doceniono: złotym medalem Międzynarodowej Wystawy Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2016",Trzyniec, Czechy (16–17.06.2016) i brązowym medalem 68 Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty”, IENA 2016, Norymberga, Niemcy (27–30.10.2016).

Czujniki biofotoniczne służą do pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych próbek biologicznych (np. pełnej krwi ludzkiej), wykorzystujących oddziaływania fotonów niskich energii z tkankami biologicznymi. Mają one unikatowe zalety, takie jak: odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, biokompatybilność, bierność chemiczną oraz szeroki zakres, dobrą rozdzielczość i wysoką czułość pomiarów. Ważnym elementem czujnika jest elementy bierne. W rozwiązaniach tradycyjnych zazwyczaj wykonywane są ze srebra. Ten tani materiał jest niestabilny chemicznie i podatny na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania powierzchni, a nawet jej starcie m.in. podczas czyszczenia. Dlatego właśnie, jak podkreśla Daria Majchrowicz, doktorantka i współautorka projektu, zespół PG proponuje użycie warstw diamentowych, cenionych za wysoką twardość, stabilność chemiczną, biokompatybilność oraz szeroki zakres transmisji promieniowania optycznego, jako warstw zabezpieczających elementy czujników biofotonicznych.

Warstwy diamentowe są ponadto chemicznie obojętne i odporne na ścieranie. Mają mały współczynnik rozszerzalności termicznej oraz wysoką przewodność cieplną. Dzięki powyższym właściwościom mogą pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Są one stosowane w przemyśle jako element sensorów chemicznych substancji niebezpiecznych, warstwa izolacyjna i odprowadzająca ciepło w układach elektronicznych o wysokiej mocy lub powłoka antykorozyjna w systemach katalitycznych. Wykorzystywane są również w przemyśle maszynowym jako warstwa utwardzająca oraz ścierna. Jednak dotychczas nie były one stosowane w czujnikach biofotonicznych.