Komunikat o funkcjonowaniu akademików Politechniki Gdańskiej podczas okresu ochronnego [AKTUALIZACJA 19 marca]

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewody Pomorskiego, Politechnika Gdańska rozpoczęła przygotowania do udostępnienia dwóch domów studenckich na ewentualne, przyszłe potrzeby służb sanitarnych.

 

Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, związanymi z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Politechnika Gdańska przygotuje dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych. Wybrane domy studenckie to DS 11 oraz DS 13, w których na potrzeby służb przygotowanych zostanie ok. 400 miejsc. Będą one mogły być wykorzystane przez służby na wypadek znacznego zwiększenia liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku domu studenckiego nr 11, studenci obecnie w nim przebywający nie będą zobligowani do powrotu do miejsca swojego stałego zamieszkania, jeśli nie będą mieli ku temu możliwości logistycznych. Dla takich osób przygotowane będą miejsca w pozostałych akademikach należących do PG (miejsca w DS 11 należy opuścić maksymalnie do środy 18 marca). Z kolei dom studencki nr 13 nie jest obecnie zamieszkany, ponieważ w ostatnich miesiącach był przygotowywany do przeprowadzenia w nim generalnego remontu.

Wolne miejsca dla studentów PG w pozostałych akademikach zostaną zapewnione m.in. dzięki temu, że wielu studentów zdecydowało w ostatnich dniach wrócić do swoich miejsc zamieszkania (we wszystkich domach studenckich zarejestrowanych jest ok. 2 tys. studentów, ale na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni, w dniach 12-29 marca, ok. 1,3 tys. z nich zdecydowało o powrocie). Wszystkie pozostawione przez nich rzeczy osobiste zostaną komisyjnie zabezpieczone, a ich odbiór będzie możliwy po zakończeniu okresu ochronnego. Jednocześnie władze uczelni apelują do studentów planujących wyjazd, żeby ze względów logistycznych i w miarę możliwości zabrali ze sobą wszystkie swoje rzeczy. 

W zależności od potrzeb oraz rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, Politechnika Gdańska może podejmować w najbliższych miesiącach kolejne kroki mające na celu zwiększenie liczby wolnych miejsc w akademikach na potrzeby służb sanitarnych.

[AKTUALIZACJA, czwartek 19 marca]

Decyzją władz uczelni, powrót do akademików przez studentów, którzy już je opuścili, nie będzie możliwy do odwołania. Powodem takiej decyzji są wyraźne zalecenia GIS dot. zapewnienia bezpieczeństwa studentom przebywającym nadal na terenie akademików i ograniczenia częstotliwości podróży tych studentów, którzy wrócili do swoich miejsc zamieszkania. Powrót do akademików będzie możliwy w momencie wznowienia zajęć stacjonarnych na Politechnice Gdańskiej.

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną władze uczelni nie przewidują relokacji w kolejnych domach studenckich PG. Jeśli w omawianym obszarze pojawią się nowe wytyczne ze strony władz centralnych RP, władze uczelni będą podejmować kolejne, adekwatne działania przy jednoczesnym zachowaniu transparentności informacyjnej wobec społeczności studenckiej.

Ewentualne relokacje będą jednak dotyczyć wyłącznie pojedynczych akademików, a pozostawione w nich rzeczy osobiste studentów będą wcześniej komisyjnie zabezpieczane i przechowywane w zamkniętych i zaplombowanych pomieszczeniach.

Władze uczelni podjęły też decyzję o zniesieniu opłat za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego. W sytuacjach, w których studenci wnieśli już opłatę, a jednocześnie opuścili akademik, wystawione zostaną faktury korygujące, bądź opłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.