KOMUNIKAT REKTORA

W związku z napływającymi protestami pracowników PG, zarówno bezpośrednimi, jak i za pośrednictwem organizacji związkowych, w sprawie opłaty abonamentowej za wjazd na teren uczelni, informuję, że po odbyciu rozmów z przedstawicielami związków zawodowych, postanawiam wstrzymać realizację decyzji kanclerza z dnia 31.01.2013 r. w tejże sprawie.

Wspólnie z organizacjami związkowymi, doszedłem do porozumienia, w którym strony zobowiązały się do opracowania nowej koncepcji zasad wjazdu na teren kampusu Politechniki Gdańskiej w terminie do 15 kwietnia br.

Informuję, że złożone deklaracje dot. opłat za wjazd na teren PG, nie spowodują potrącenia z wynagrodzenia wg zasad opisanych w komunikacie kanclerza z dnia  31.01.2013 r.

Pieniądze wpłacone w formie gotówkowej zostaną zwrócone. Osoby zainteresowane, zostaną poinformowane o sposobie zwrotu przez Dział Ochrony Mienia.

Rektor PG, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,  prof. zw. PG

2013-02-21 12:57:46